- به تازگی عناصر مبلیغ دین مسیحیت دامنه تبلیغات خود را در سراسر کشور گسترش داده به طوریکه اخیراً در شهر فولاد شهر اصفهان نیز برخی مبلیغن این دین مشاهده شده اند.


گفته می شود یک جلد کتاب انجیل به همراه یک نامه دست نویس با محتوای تبلیغی به همراه یک حلقه لوح فشرده فیلم تبلیغی مسیحیت، به صورت مخفیانه در جلوی درب برخی از منازل برای تبلیغ و جذب جوانان و خانواده ها به دین مسیحیت انداخته شده است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 18 دی 1389    | توسط:    |    |