دیدار سركردگان گروهك تروریستی منافقین با سران حزب منحله دمكراتبه تازگی تعداد 5 نفر از سركردگان گروهك تروریستی منافقین در مقر حزب منحله دمكرات در كوی سنجق با سران حزب مذكور دیدارهای محرمانه ای داشته اند . ...

 

 به تازگی تعداد 5 نفر از سركردگان گروهك تروریستی منافقین در مقر حزب منحله دمكرات در كوی سنجق با سران حزب مذكور دیدارهای محرمانه ای داشته اند .

این دیدار در ادامه رایزنی عناصر اطلاعاتی آمریكا طی روزهای اخیر با سران حزب منحله دمكرات در خصوص اسكان تعدادی از نیروهای منافقین صورت گرفته است . 

گفته می شود با توجه به فشار دولت كشور عراق به منافقین جهت تخلیه پادگان اشرف و خروج از كشور عراق ، كشورهای اشغالگر عراق در صددند با هماهنگی با احزاب كردی معاند نظام ، آنها را در شمال كشور عراق اسكان دهند .

همچنین سازمان جاسوسی سیا در تلاش می باشد تا بین احزاب كردی معاند نظام با گروهك تروریستی منافقین ، جهت مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اتحاد ایجاد نماید.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 دی 1389    | توسط:    |    |