به آتش کشیدن تعدادی خودرو توسط افرادی مرتبط با یک خانم آقازادهبه تازگی تعدادی خودرو در سطح خیابان های شهر ملایر توسط 2 نفر از اراذل و اوباش به آتش کشیده شده که عاملین این اقدام با گزارش مردم و توسط پلیس دستگیر شدند . ...

به تازگی تعدادی خودرو در سطح خیابان های شهر ملایر توسط 2 نفر از اراذل و اوباش به آتش کشیده شده که عاملین این اقدام با گزارش مردم و توسط پلیس دستگیر شدند .

یکی از متهمان در اعترافات خود بیان داشته که مدت 2 ماه در تهران بوده و اکنون مدت 1 ماه است که به ملایر برگشته و از سوی یکی از

عوامل مرتبط با یکی از آقازاده ها به ایشان خط دهی شده تا با اخذ مبلغی پول در سطح شهرستان ملایر ایجاد ناامنی نماید.

گفته می شود افرد دستگیر شده اعترافاتی داشته اند که به دختر یکی از آقازاده ها مرتبط می باشند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 دی 1389    | توسط:    |    |