اخیرا یك فرقه مدعی ارتباط با امام زمان(عج) به نام رواه الحدیث (راویان حدیث) در شهر بصره اعلام موجودیت كرده است.


مسئول فرقه صباح عبدالامیر است كه به شغل معلمی اشتغال دارد. فرقه مذكور هدف خود را آماده كردن ارتش یاران امام زمان (عج) برای ظهور اعلام كرده است.
افراد فرقه معتقدند كه از جانب خداوند تعالی مامور رهایی بشریت از ظلم هستند و از طریق ارتباط با امام زمان (عج) دستورات امام را اخذ و به مردم ابلاغ می‌كنند. آنها مدعی‌اند كه دارای علم لدنی هستند و هركس منكر آنان باشد را تكفیر می‌كنند. گفتنی است در سالهای اخیر فرقه های انحرافی در بین شیعیان عراق گسترش قابل توجهی داشته است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 دی 1389    | توسط:    |    |