در حالیکه طی روزهای اخیر یک سایت نزدیک به مشایی از تغییر نام انجمن حجتیه به 'راه حقیقت' خبر داده بود، حسین الله کرم تشکیلات 'راه حقیقت' را مربوط به اسفندیار رحیم مشایی توصیف و تحلیل کرد.


وی در سخنان اخیر خود، مدعی شده است: اینها )مشایی و باند او) معتقدند که دوران ظهور فرا رسیده است و باید به ۴ کشور عربستان، یمن، اردن و مصر نزدیک شویم.

الله کرم در تببین این رویکرد مشایی و اطرافیانش می گوید:این انحراف مشایی در مقابله با جریان کشورهای محور مقاومت قرار دارد. انحراف مشایی شکل جدیدی از انجمن حجتیه با نام جدید راه حقیقت می باشد.

وی در ادامه تحلیل خود از محورهای فعالیت مشایی و یارانش تاکید می کند: انحراف مشایی شکل جدیدی از انجمن حجتیه با نام جدید راه حقیقت می باشد که در ۴ محور قرار دارد:

۱- معنویت: از طریق عرفانهای کاذب و دروغی می توان به حقیقت رسید و راه حقیقت تنها شریعت نمی باشد.

۲- مهرورزی: پیام قرآن و پیامبر خاتم بر اساس مهرورزی و محبت شکل گرفته است، ما هم باید آن را ترویج کنیم. طرح مسائلی مثل ما دوست مردم اسراییل هستیم در این راستا قرار دارد.

۳- صلح: جهاد در اندیشه جایی ندارد و واژه صلح باید جایگزین شود. اگر به صلح دعوت کنیم حدود ۵ میلیارد طرفدار داریم در حالی که اگر به جهاد دعوت کنیم حدود ۱ میلیارد یار و طرفدار داریم.

۴- عدالت: ما از مسیر مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم به عدالت نمی رسیم، بلکه بشر باید به سرشت خودش برگردد و این راه عدالت است که از طریق عرفانهای نو ظهور، مهرورزی و صلح به نتیجه می رسد نه از راه جهاد با ظالمین!

در همین حال، چندماه قبل بود که اسفندیار رحیم مشایی در جلسه ای خصوصی عنوان کرده بود:باید به سمت و سوی مدل ترکیه پیش رفت. در جناحی که من مد نظر دارم باید از الله کرم تا گلزار در آن حضور داشته باشند.

فعالان سیاسی افشاگری الله کرم را نوعی برائت از مشایی و تفکرات وی تحلیل می کنند.

از سوی دیگر اگرچه جریان مشایی و نزدیکان رییس جمهور طی سالهای اخیر تبعیت ازتشکیلات انجمن حجتیه را تکذیب کرده اند اما با این افشاگری الله کرم باید منتظر واکنشها و پاسخهای جدیدتری در خصوص انتساب مشایی و یارانش به انجمن حجتیه بود.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 دی 1389    | توسط:    |    |