تاسیس فرقه ای جدید تحت عنوان مدادرنگی  چندی است فرقه جدیدی به نام مدادرنگی فعالیت خود را آغاز نموده است. ...

چندی است فرقه جدیدی به نام مدادرنگی فعالیت خود را آغاز نموده است.

مبلغین فرقه انحرافی نوظهور مداد رنگی که فعالیت های مخفیانه خود را ابتدا در استان اصفهان آغاز نموده اند قصد دارند با استفاده از سفسطه گری ، مبانی اعتقادی افراد را تحت الشعاع قرار دهند.
مبلغین این فرقه انحرافی از هر فرصتی برای افزایش  فعالیت های تبلیغی خود در سراسر کشور استفاده می نمایند.
پیروان این فرقه می توانند به دستورات قرآن، تورات و انجیل عمل نمایند لیکن باید در ترویج فرهنگ تسامح و تساهل در بین مسلمانان، عدم نفرت از ظالمین و مغضوبین در طول تاریخ تلاش نمایند.

همچنین پیروان فرقه مذکور از پیروان فرقه ضاله بهائیت حمایت نموده و آن را در دستور کار خود دارند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 بهمن 1389    | توسط:    |    |