اصحاب فتنه بدنبال اعاده اغتشاشگری

چند روز اخیر شاهداخبار فراوانی از فرقه واصحاب فتنه در ارتباط با فراخوان 25 بهمن برای استارت یک شورش برنامه ریزی شده دیگر در رسانه های مختلف اپوزسیون ورسانه های وابسته به استکبار ودر راس آن اسرائیل ، آمریکا .......ادامه

چند روز اخیر شاهداخبار فراوانی از فرقه واصحاب فتنه در ارتباط با فراخوان 25 بهمن برای استارت یک شورش برنامه ریزی شده دیگر در رسانه های مختلف اپوزسیون ورسانه های وابسته به استکبار ودر راس آن اسرائیل ، آمریکا وانگلیس بوده ایم .
بسیاری از اطرافیان ومشاوران فتنه به نوعی در تئوریزه کردن این فراخوان ، تحلیل وتفسیر های زیادی داشته اند ونقل های عجیب وغریبی از علت وماهییت این فراخوان پراز تناقض ابراز داشته اند وجالب اینکه در وادی امر همگی به این مطلب اشاره می نمایند که این یک فراخوان قانونی است و ما برطبق قانون ومجوز راهپیمایی خواهیم کرد وحتی به این مطلب هم اشاره نموده اند که اگر مجوز داده نشود ، راهپیمایی را لغو خواهیم کرد .
اما جدای از این ژست ها وتوجیهاتی که به اصطلاح برای فریب افکار عمومی ومظلوم نمایی وبهره برداری های رسانه ای وارزیابی واکنش ها و دامنه دارکردن و تحریک اراذل واوباش ونوعی بیدار باش برای سیاهی لشکر ها ومزدوران ماهواره ای می باشد ، ومهمترین دلیل آن کمک به آمریکا واسرائیل و تمرکز زدایی از جریان خبری قیام اسلامی مردم مصر می باشد ، بعضا اقدامات بسیار مضحکی هم انجام داده اند که اطلاع از اقدامات ونوع این تلاشها در فراخوان وجمع کردن هواداران سابق برای پر کردن خیابان ها  قابل تامل می باشد :
مطلب از آنجا آغاز می شود که جمعی از کسانی که در جریان فتنه سال گذشته فریب دروغگویی ها ، نیرنگ ها و سیاه نمایی های سران فتنه را خورده بودند ودر واقعه تاریخی 9 دی به مردم پیوسته واز غفلتی که داشته اند توبه نموده وشرمساری خودرا با مشت های گره کرده علیه اصحاب فتنه اثبات کرده اند ، اعلام می دارند ، چند روزی است که با تماس مستقیم یا پیام کوتاه از ما خواسته شده به قیام بزرگ مردم مصر کمک کنیم وبا حضور فیزیکی خود در خیابان ها ، حمایت مردم ایران را از آنها اعلام نمائیم .
همین افراد در ادامه اضافه نمودند ، در تماسهای حضوری با کسانی که در گذشته به عنوان شبکه ارتباطی فرقه فعالیت می کردند وهرکدام پانزده تا بیست نفری را پوشش می دادند ، خواستار توضیح بیشتر شده اند .
این افراد اعلام می دارند ، که رابط فرقه به آنها گفته است ، ما باید مجددا در خیابان ها حضوری فعال داشته باشیم ، مسئله حمایت از مصر ظاهر کار و برای جمع کردن هواداران وحتی رای دهندگان می باشد ، وی همچنین گفته است ، برنامه اینست که افکار عمومی دنیا را روی سر حکومت خراب کنیم و کار نیمه تمام سال گذشته را به پایان برسانیم !
ملاحظه : بنظر می رسد سران فتنه همچنان در توهم بسر می برند و با اجرای خطوط استکبار در داخل کشور بدنبال نا آرام کردن نظام واغتشاش آفرینی می باشد .
مردم مسلمان وولایت مدار ایران دراین ابهام بسر می برند که چرا به این عناصر که مراتب مزدوریشان بارها به اثبات رسیده است ، اینگونه فضای مانور داده می شود !

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389    | توسط:    |    |